ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

อ่านต่อ #ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ #วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา เช้า บัณฑิตศึกษา บ่าย ปริญญาตรี #วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา เช้า บัณฑิตศึกษา บ่าย ปริญญาตรี