ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

พระปิฎกโกศล,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
๐๘-๖๓๖๑-๔๕๕๔
 
 
 
 
 นายธนพงษ์ จุ้ยเจริญ
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ

๐๘๖-๓๐๘-๕๔๕๖