ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา
อ่านต่อ

#ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา

เช้า บัณฑิตศึกษา

บ่าย ปริญญาตรี

#วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

เช้า บัณฑิตศึกษา

บ่าย ปริญญาตรี