ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา

อ่านต่อ #ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ #วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา เช้า บัณฑิตศึกษา บ่าย ปริญญาตรี #วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีประสาทปริญญา เช้า บัณฑิตศึกษา บ่าย ปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัย_(เลขที่46/2566) เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 บัณฑิต ป.ตรี รุ่น68

ประกาศมหาวิทยาลัย_(เลขที่46/2566) เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 บัณฑิต ป.ตรี รุ่น68

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความทุทิตายินดี กับบัณฑิต ป.ตรี รุ่น68
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยผู้นำภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และได้มอบตัวหนังใหญ่ที่ใช้ในเรื่องพระมหาชนก

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยผู้นำภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และได้มอบตัวหนังใหญ่ที่ใช้ในเรื่องพระมหาชนก

อ่านต่อ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่ วัดขนอน จำนวน 2 ตัวช่วงบ่ายเวลา 12.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขารัฐศาสตร์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อรับชมการแสดงหนังใหญ่ เรื่อง พระมหาชนก จัดแสดง เวลา 14.30 น.