ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "พิธีกวนข้าวทิพย์" วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี -ติดต่อสั่งจองเป็นเจ้าภาพข้าวทิพย์ ได้ที่ วัดหลวงพ่อสดฯ และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี -โทร ๐๙๐-๕๙๕-๕๑๖๒ และ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

เมื่อวานนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ประชาชนทั่วไป ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ เปิดให้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เมษายน
พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ

พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ

        เมื่อวันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี