ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
-ติดต่อสั่งจองเป็นเจ้าภาพข้าวทิพย์ ได้ที่ วัดหลวงพ่อสดฯ และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
-โทร ๐๙๐-๕๙๕-๕๑๖๒ และ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖