วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

  ►ดาวน์โหลดแผ่นพับรับสมัครนิสิต >>>https://goo.gl/8pvMtR ►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga ►ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับหลักสูตร ป.บส.) >>> https://goo.gl/sHFeUM ►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖ ๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒, ๐๘๒-๐๐๒-๒๓๐๙ E-mail :mcurajburi@gmail.com , www.rbr.mcu.ac.th , Line วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี