วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

►ดาวน์โหลดแผ่นพับรับสมัครนิสิต >>>https://goo.gl/8pvMtR

►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga

►ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับหลักสูตร ป.บส.) >>> https://goo.gl/sHFeUM

►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒, ๐๘๒-๐๐๒-๒๓๐๙
E-mail :mcurajburi@gmail.com , www.rbr.mcu.ac.th , Line วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี