ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 6 อัตรา