พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ป.ธ.๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑