คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวการศึกษา ณ วัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวการศึกษา ณ วัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำโดย พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส และ พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวการศึกษาห้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วัดวังยาว ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระเทพญาณมงคล และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปิฎกโกศล” วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระเทพญาณมงคล และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปิฎกโกศล” วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระเทพญาณมงคลและฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปิฎกโกศล” วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. -พระสงฆ์วัดหลวงพ่อสดฯ สวดมาติกาบังสุกุล -ฉันภัตตาหารเพล - พระภิกษุ-สามเณร วัดหลวงพ่อสด รับพระของขวัญจากพระเดชพระคุณฯ พระเทพญาณมงคล - คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ถวายมุทิตาจิต…