ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "พิธีกวนข้าวทิพย์" วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี -ติดต่อสั่งจองเป็นเจ้าภาพข้าวทิพย์ ได้ที่ วัดหลวงพ่อสดฯ และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี -โทร ๐๙๐-๕๙๕-๕๑๖๒ และ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ  ขอเชิญร่วมงาน “วันจำนงค์ ทองประเสริฐ”  ครั้งที่ ๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ขอเชิญร่วมงาน “วันจำนงค์ ทองประเสริฐ” ครั้งที่ ๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ขอเชิญร่วมงาน "วันจำนงค์ ทองประเสริฐ"  ครั้งที่ ๑๖ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา