กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่ 20 – 28มิ.ย.61