พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ

พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ

        เมื่อวันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่

 โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน "นวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่ วันที่ 11-14 ธันวาคม 2560 ณ มหวิทยาลัยโตโย นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีพระมหาอุทัย ภูบังดาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย
กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์ พะเยาเกมส์”

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์ พะเยาเกมส์”

         วันที่ 10 พ.ย. - 12 พ.ย. 2560 บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาสี มจร.สัมพันธ์"พะเยาเกมส์" ที่จังหวัดพะเยา โดย เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การนี้ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล เปตอง เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน      …