เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 64 ครั้งที่ 1)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 64 ครั้งที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 2)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 1)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม 64 ครั้งที่ 2)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม 64 ครั้งที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 6 (ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 6 (ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564

กำลังโหลด… กำลังโหลด… กำลังโหลด… ??‍♀️ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก   #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่?? สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ☎️081-572-3018 ☎️081-014-3946 ☎️082-002-2309 ??ID Line :@mcurbr ??E-mail :rbr@mcu.ac.th ??www.rbr.mcu.ac.th