เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 16 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 64 ครั้งที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม