ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดให้บริการอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์แล้ววันนี้ ?


ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดให้บริการอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์แล้ววันนี้
คลิกลิงค์นี้เลือกอ่านหนังสือ
https://anyflip.com/bookcase/tiybv
สแกน QR Code เลือกอ่านหนังสือ
หรือเข้าเว็บไซต์
https://rbr.mcu.ac.th/ — ห้องสมุด — หนังสือ E -book วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี