ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “พิธีกวนข้าวทิพย์” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "พิธีกวนข้าวทิพย์" วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี -ติดต่อสั่งจองเป็นเจ้าภาพข้าวทิพย์ ได้ที่ วัดหลวงพ่อสดฯ และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี -โทร ๐๙๐-๕๙๕-๕๑๖๒ และ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์ พะเยาเกมส์”

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์ พะเยาเกมส์”

         วันที่ 10 พ.ย. - 12 พ.ย. 2560 บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาสี มจร.สัมพันธ์"พะเยาเกมส์" ที่จังหวัดพะเยา โดย เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การนี้ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล เปตอง เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน      …