ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายวิชาการ – กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (mcu.ac.th)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป – กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (mcu.ac.th)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป – กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (mcu.ac.th)
ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  เปิดให้บริการอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์แล้ววันนี้  ?

ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดให้บริการอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์แล้ววันนี้ ?

ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดให้บริการอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์แล้ววันนี้ คลิกลิงค์นี้เลือกอ่านหนังสือ https://anyflip.com/bookcase/tiybv สแกน QR Code เลือกอ่านหนังสือ หรือเข้าเว็บไซต์ https://rbr.mcu.ac.th/ -- ห้องสมุด -- หนังสือ E -book วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

?#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2563 ?#ระดับปริญญาโท ✅ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ?#ระดับปริญญาตรี ✅ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ✅ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ✅ รัฐศาสตร์บัณฑิต (รับทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไปทุกสาขา) ?ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (สำหรับบรรพชิต) #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่?? สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ☎️081-572-3018 ☎️081-014-3946 ☎️082-002-2309 ??ID Line :@mcurbr ??E-mail :rbr@mcu.ac.th ??www.rbr.mcu.ac.th…