พระเดชพระคุณพระปิฏกโกศล ,ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ถวายการต้อนรับ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5