ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ …

     

       วันที่ 22 ส.ค. 2558 นิสิตสาขาการจจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ 1 และนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 3 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มชนเผ่าพื้นถิ่นโพหัก จ. ราชบุรี , ศูนย์อนุรักษ์ศิปวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลัง จ.ราชบุรี และ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิช่เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

 

แสดงความคิดเห็น