ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทางวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ทุกแห่งทั่วประเทศ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วีดิโอ