ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. . รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ๒๕๖๕

พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙,ผศ.,ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โครงการอบรมพระกัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต 16-27 ธันวาคม 2565

ข่าวกิจกรรม

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. . รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ๒๕๖๕

พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙,ผศ.,ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โครงการอบรมพระกัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าไปแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในคราวประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 โดยมีนายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานการประชุม

สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

วีดิโอ

บัณฑิตใหม่หลักสูตรพุธศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต,#หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทำการซักซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร (เสมือนจริง) ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เริ่มที่ 0:34

135 ปี มหาจุฬาฯ ครบรอบวันสถาปนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตใหม่หลักสูตรพุธศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทำการซักซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร (เสมือนจริง) ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม