ข่าวประชาสัมพันธ์
#ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (M67030021628) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567

“ฉันเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีนะ” “มาเรียนด้วยกันไหม” #วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี#วัดหลวงพ่อสด#รัฐศาสตร์#เรียนปรับวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน มกราคม 2567

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมนิสิตยุคใหม่ “คิด วิเคราะห์ สื่อสารอย่างสร้ารรค์” ในการนี้ พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางแก่นิสิต หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต”

วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ หอสังเวชนีย์ชัยมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ประจำปี ๒๕๖๖ “วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีเกมส์” รวมพลังสามัคคี ออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการเปิด

วีดิโอ