ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การแจกทุนการศึกษา

          ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง เกณฑ์การแจกทุนการศึกษานิสิต สามารถขอรับใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ห้องศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ชั้น 3 ห้องแรกติดบันได) เกณฑ์การประเมินรายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง ⇓
 12011298_828661063920639_1431560480380858488_n