ติดต่อสอบถาม

1

[huge_it_maps id=”1″]

ID Line:@mcurbr 

ที่อยู่ :109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก, 70130 ราชบุรี
คำอธิบายย่อ : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
โทรศัพท์ : 0810143946, 0962303902

E-mail :rbr@mcu.ac.th

เว็บไซต์ :http://www.rbr.mcu.ac.th


ชื่อบัญชี : วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
เลขบัญชี : 422-0-41685-5
สาขา : ดำเนินสะดวก