วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สามีจิกรรมไหว้ครู และสานสัมพันธ์นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สามีจิกรรมไหว้ครู และสานสัมพันธ์นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙,ผศ.,ดร., ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวให้โอวาทผู้ร่วมโครงการ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี