พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ทางวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ทุกแห่งทั่วประเทศ