ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี