ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้ร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้ร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567