พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม ณ อาคารมงคลเทพมุนี ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม ณ อาคารมงคลเทพมุนี ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี