“ฉันเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีนะ” “มาเรียนด้วยกันไหม” #วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี#วัดหลวงพ่อสด#รัฐศาสตร์#เรียนปรับวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป