วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ หอสังเวชนีย์ชัยมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม