วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ประจำปี ๒๕๖๖ “วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีเกมส์” รวมพลังสามัคคี ออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการเปิด