บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วม “โครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” โดยมีพระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ แปลงเกษตร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วม “โครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” โดยมีพระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ แปลงเกษตร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม