วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน มกราคม 2567

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน มกราคม 2567