วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม