คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อดวงจันทร์ อึ่งปา โยมบิดา พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อดวงจันทร์ อึ่งปา โยมบิดา พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี