วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล,ผศ.,ดร., ได้ร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผมสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล,ผศ.,ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้ร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผมสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดราชบุรี และกิจกรรม Kick-off ลงบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี