วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยผู้นำภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และได้มอบตัวหนังใหญ่ที่ใช้ในเรื่องพระมหาชนก

อ่านต่อ

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่ วัดขนอน จำนวน 2 ตัว
ช่วงบ่ายเวลา 12.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขารัฐศาสตร์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อรับชมการแสดงหนังใหญ่ เรื่อง พระมหาชนก จัดแสดง เวลา 14.30 น.