พระปิฎกโกศล,ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย (MOU) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี