ผลงานนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม อาคารพระพรหมเวที