ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต 16-27 ธันวาคม 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต 16-27 ธันวาคม 2565