บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก