วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์

วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565
เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://event.mcu.ac.th/?page_id=624