เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ธรรมบรรยาย เรื่อง “ทางสายกลาง” โดย พระปิฎกโกศล, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี