เจ้าคุณพระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕