ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี