ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 อำเภอดำเนินสะดวก