พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี