พิธีเปิดป้ายและฉลองอาคารพระพรหมเวที (สุเทพ ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)