กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี